Zapis tradycyjny - Zespół Szkół Zawodowych Atena

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zapis tradycyjny

1. Zasady nabou do Liceum Ogólnokształcacego dla Dorosłych
4. Miejsce składania dokumentów (sekretariat - budynek SP3 w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 8.)


Wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły lub dokument (ksero arkusza ocen,
indeks lub świadectwo szkolne) potwierdzające ukończenie semestru/semestrów dla
kandydatów przechodzą ze szkoły średniej.
2. 3 podpisane zdjęcia.
3. Potwierdzenie wpłaty za pierwszy miesiąc (wrzesień) druk.
4. Wypełnione podanie (do pobrania tytaj).
Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w
roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły może być
przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją
życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole
ponadgimnazjalnej dla młodzieży.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego