Deklaracje - Zespół Szkół Zawodowych Atena

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracje

Matura 2022
DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopniaalbo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły do30 września 2021 r. (jako deklarację wstępną). Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2022 r.
(2) jesteś absolwentemliceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce,Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r.

Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):
(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieżyalboliceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnejnajpóźniej 31 grudnia 2021 r.

Wypełnij Deklarację C, jeżeliuzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

Wypełnioną deklarację (strony 1–3) złóż najpóźniej 31 grudnia 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnejwłaściwej ze względu na Twoje miejsce zamieszkania na terenie Polski lub – jeżeli nie mieszkasz w Polsce – do dyrektora OKE, na terenie której zamierzasz przystąpić do egzaminu maturalnego.

Nie wypełniaj tej deklaracji, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
(2) jesteś absolwentemliceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny;
(3) ukończyłeś(-łaś):
(a) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieżyalboliceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(b) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(c) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(d) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Instrukcja wypełniania deklaracji:
1. Deklarację możesz wypełnić komputerowo lub odręcznie.
2. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – wypełniaj kolorem czarnym albo niebieskim.
3. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – WYPEŁNIAJ DRUKOWANYMI LITERAMI.
4. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – pole wyboru zaznaczaj  albo .
5. Na stronie 4 znajdziesz informacje o przedmiotach, które możesz wybrać na egzaminie.
6. Na stronie 4 i 5 znajdziesz informacje dotyczące opłaty. Zapoznaj się z nimi, jeżeli przystępujesz do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu na tym samym poziomiepo raz kolejny.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego