Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Zawodowych Atena

Idź do spisu treści

Menu główne:

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest dla osób, które chcą pogodzić pracę zawodową z możliwością zdobycia wykształcenia średniego nie rezygnując z codziennych obowiązków. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły średniej na druku ministerialnym i masz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego po zdaniu którego otrzymasz świadectwo dojrzałości. Ukończenie szkoły daje większą szansę na lepszą pracę i możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Kształcenie odbywa się zgodnie z aktualną ustawą o systemie oświaty oraz rozporządzeniami MEN. Nauka odbywa się w systemie zaocznym – czyli w soboty oraz niedziele, co dwa tygodnie.

Otrzymasz:
• zniżki na podstawie legitymacji szkolne
• bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS i inne.
• bezpłatne konsultacje dodatkowe
• brak wpisowego, opłat za egzaminy, wakacje

Plan nauczania dla klas w cyklu 4-letnim
dla klasy 1 do pobrania tutaj od roku szkolnego 2022/2023
dla klasy 2, 3 i 4 do pobrania tutaj 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego