Zespół Szkół Zawodowych Atena

Idź do spisu treści

Menu główne:


Plan lekcji dostępny tutaj
(budynek SP3 w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 8)
Trwa nabór do
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
na rok szkolny 2022/2023
Plan lekcji dostępny tutaj
(budynek SP3 w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 8)

Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej I stopnia nauka trwa 3 lata.
Dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej/gimnazjum nauka trwa 4 lat.

Zapraszamy już dziś

Ważna informacja !!!
Nastąpiła zmian numeru konta bankowego.
Nowy numer konta dostępny w blankiecie przelewu tutaj.

Szkoła posiada:

  • uprawnienia szkoły publicznej (ma prawo wydawać legitymacje, zaświadczenie do ZUS-u, KRUS-u i inne dokumenty honorowane przez instytucje państwowe),
  • fachową kadrę dydaktyczną,
  • lokalizacja w centrum miasta,
  • zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie zaocznym w weekendy średnio co 2 tygodnie wg planu zajęć w LO.
  • po ukończeniu liceum ogólnokształcącego absolwent otrzymuje wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości (matura),
  • przestronne sale lekcyjne, sprzęt multimedialny (na zajęciach). które pozwoli Ci na dalszą edukację w szkole policealnej lub na studiach wyższych po zdaniu egzaminu maturalnego Dzięki temu znajdziesz lepszą pracę, awansujesz. Ucząc się w szkole zaocznej pogodzisz pracę zawodową z nauką,
  • realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
adres szkoły:
Zesspół Szkół Zawodowych
dla Dorosłych "ATENA"
w Oleśnicy
ul. Kochanowskiego 8
56-400 Oleśnica
telefon: 071 314 75 51, 694 205 492


Terminarz zajęć
w Zespole Szkół Zadodowych „Atena”
w roku szkolnym 2022/2023 ( semestr wiosenny)
4/5, 11/12 luty 2023r.
4/5, 18/19 marzec 2023r.
1/2, 22/23 kwiecień 2023r.
13/14, 27/28 maj 2023r.
3/4, 17/18 czerwiec 2023r.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego